Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


نفی دین من در اتحاد قمر

شما مجاز

این قانون معمولاً: مجاز نیست

پارامترهایی که می توانند پاسخ شما را تغییر دهند (گزینه های خود را اینجا تنظیم کنید):

حداکثر مجازات: حکم زندان

 

مراجع:
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy
https://freethoughtreport.com/countries/africa-eastern-africa/comoros/?print=pdf


تغییر این قانون     تاریخچه قانون     *توجه