Am I Allowed

تماس

لطفا در صورت تمایل به ایمیل Am I Allowed در مورد هر گونه مسائل فنی و یا پیشنهادات. اگر شما نیکوکار به دنبال آدرس ما برای ارسال چک خود را به ، ما قول می دهم پاسخ بسیار سریع تر از کسی که شکایت نادان است. شکایات هوشمند بسیار قدردانی شده است ، اما دوباره شما نمی توانید به عنوان یک پاسخ سریع به عنوان آن شخص با یک چک.

اگر شما با محتوای مخالف ، شما می توانید آن را خودتان را بهبود بخشد! این فوق العاده آسان است ، فقط با کلیک بر روی "اصلاح این قانون" لینک در پایین صفحه نتایج برای شروع.