Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


dinimden feragat Moritanya içinde

İzin Verilmiyor

Bu kural normalde: İzin Verilmiyor

Yanıtınızı değiştirebilecek parametreler (seçimlerinizi burada ayarlayın):

Maksimum ceza: ölüm cezası 3 gün sonra hala apostate eğer

 

Başvuru:
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy


Bu kuralı değiştirme     Kural geçmişi     *Reddi