Am I Allowed

Reddi

Bu sitede sağlanan bilgiler sadece bir rehber olarak tasarlanmıştır. Açıklanan yasalar eksik veya yanlış olabilir. Umarım burada yasalar çok doğru, ama bu web sitesi bölgenizde hükümetin yayınlanan veya yayınlanmamış yasaları için bir yedek olarak sayMamalıdır.

Hiç kimse zaman ya da bellek dünyada milyonlarca yasaları öğrenmek için, bu nedenle neden bu site oluşturuldu!