Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


dinimden feragat Fas içinde

İzin Verilmiyor

Bu kural normalde: İzin Verilmiyor

Yanıtınızı değiştirebilecek parametreler (seçimlerinizi burada ayarlayın):

Maksimum ceza: 3 yıla kadar hapis

 

Başvuru:
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy
https://www.christiantoday.com/article/morocco-religious-authorities-rule-leaving-islam-is-no-longer-punishable-by-death/104476.htm
https://theculturetrip.com/africa/morocco/articles/why-are-there-hidden-christian-communities-in-morocco/


Bu kuralı değiştirme     Kural geçmişi     *Reddi