Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


homoseksüel eylemler gerçekleştirmek Eritre içinde

İzin Verilmiyor

Bu kural normalde: İzin Verilmiyor

Tipik ceza: Hiçbiri

Minimum ceza: 10 gün hapis

Maksimum ceza: 3 yıl hapis

 

Başvuru:
* http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=49216a0a2


Bu kuralı değiştirme     Kural geçmişi     *Reddi