Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กัญชาควัน ใน ประเทศสิงคโปร์

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

โทษโดยทั่วไป: , จำคุก, ถูกเรียกเก็บเงินกับการค้าเพื่อครอบครอง30กรัมหรือมากกว่า.

โทษขั้นต่ำ: ไม้ ไผ่

การลงโทษสูงสุด: โทษการตายบังคับสำหรับความครอบครองของ500กรัมหรือมากกว่า

 

อ้าง อิง:
https://en.wikipedia.org/wiki/Misuse_of_Drugs_Act_(Singapore)


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ