Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ดื่มแอลกอฮอล์ ใน ประเทศซาอุดีอาระเบีย

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

โทษโดยทั่วไป: ขนตา

โทษขั้นต่ำ: ตามดุลยพินิจของผู้พิพากษา

การลงโทษสูงสุด: โทษประหารชีวิต

 

อ้าง อิง:
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-punishments-what-will-get-you-flogged-or-worse-in-the-conservative-kingdom-a6692066.html
https://lifeinsaudiarabia.net/blog/2014/07/10/drinking-alcohol-in-saudi-arabia/


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ