Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ตีเด็ก ใน ประเทศฟิลิปปินส์

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

 

อ้าง อิง:
https://en.wikipedia.org/wiki/School_corporal_punishment#Philippines


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ