Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


เอาต้นไม้ออก ใน City Of Sydney

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

 

อ้าง อิง:
1. https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/live/trees/pruning-and-removing-trees/exemptions


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ