Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน ประเทศเดนมาร์ก

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

 

อ้าง อิง:
* http://www.jstor.org/stable/1090917?seq=1#page_scan_tab_contents


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ