Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


กระทำร่วมเพศ ใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คุณไม่ได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: ไม่ได้รับอนุญาต

การลงโทษสูงสุด: ในรายงานการล่าอภัยโทษระหว่างประเทศองค์กรกล่าวว่ามันไม่ได้ตระหนักถึงประโยคการเสียชีวิตใดๆสำหรับการกระทำที่รักร่วมเพศ

 

อ้าง อิง:
federal law


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ