Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


ตีเด็ก ใน South Australia

คุณได้รับอนุญาต

กฎนี้เป็นปกติ: อนุญาต ให้

พารามิเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบของคุณ (ตั้งค่าตัวเลือกของคุณที่นี่):

 

อ้าง อิง:
1. https://aifs.gov.au/cfca/publications/corporal-punishment-key-issues
2. https://www.alrc.gov.au/publications/20.%20Family%20Violence%2C%20Child%20Protection%20and%20the%20Criminal%20Law/criminal-offences-relating-c
3. https://en.wikipedia.org/wiki/School_corporal_punishment#Australia


ปรับเปลี่ยนกฎนี้     ประวัติกฎ     *ปฏิเสธ