Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


smoke marijuana in Сингапур

You are not Allowed

This rule is normally: Not Allowed

Typical penalty: 30 гр буюу түүнээс дээш эзэмшилтэй байсан тул худалдаалах гэмт хэрэгт буруутгагдсан, шоронд хоригдсон.

Minimum penalty: лаа

Maximum penalty: насан туршийн хорих ял, 500гр ба түүнээс дээш хэмжээний эд хөрөнгө эзэмшсэн тохиолдолд заавал цаазаар авах ял оногдуулна.

 

References:
https://en.wikipedia.org/wiki/Misuse_of_Drugs_Act_(Singapore)


Modify this rule     Rule history     *disclaimer