Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


palić papierosy w Teksas

Jesteś dozwolony

Ta zasada jest zwykle: Dozwolony

Parametry, które mogą zmienić twoją odpowiedź (ustaw tutaj swoje opcje):

Maksymalna kara: $1000 USD

 

Referencje:
1. https://smoking.uslegal.com/smoking-regulations-in-texas/
2. https://comptroller.texas.gov/taxes/tobacco/regulatory.php


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się