Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


palić papierosy w Kalifornia

Jesteś dozwolony

Ta zasada jest zwykle: Dozwolony

Parametry, które mogą zmienić twoją odpowiedź (ustaw tutaj swoje opcje):

 

Referencje:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_smoking_bans_in_the_United_States#California
2. https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DCDIC/CTCB/CDPH%20Document%20Library/Policy/SecondhandSmoke/SHSLawBrochureFinal.pdf


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się