Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Niger

Jesteś dozwolony

Ta zasada jest zwykle: Dozwolony

 

Referencje:
* http://www.africanlii.org/node/201
* http://www.gaylawnet.com/laws/ne.htm


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się