Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Pakistan

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Minimalna kara: 2 lata pozbawienia wolności

Maksymalna kara: uwięzienie życia

 

Referencje:
* http://www.pakistani.org/pakistan/legislation/1860/actXLVof1860.html


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się