Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Erytrea

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Typowa kara: Brak

Minimalna kara: 10 dni pozbawienia wolności

Maksymalna kara: 3 lata pozbawienia wolności

 

Referencje:
* http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=49216a0a2


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się