Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Rosja

Jesteś dozwolony

Ta zasada jest zwykle: Dozwolony

 

Referencje:
* http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=57610;p=1#p243


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się