Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Algieria

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Minimalna kara: 2 miesiące pozbawienia wolności i grzywny z $500 algierskich ($5 US)

Maksymalna kara: 2 lata pozbawienia wolności i grzywny z $2000 algierskich ($20 US)

 

Referencje:
* https://lgbt-rights-hrw.silk.co/


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się