Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Egipt

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Minimalna kara: 3 miesiące pozbawienia wolności i grzywny 25 LE ($3 US)

Maksymalna kara: 3 lata pozbawienia wolności i grzywny 300 LE ($40 US)

 

Referencje:
* https://www.hrw.org/reports/2004/egypt0304/9.htm


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się