Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Etiopia

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Minimalna kara: 10 dni pozbawienia wolności

Maksymalna kara: 3 lata pozbawienia wolności

 

Referencje:
* http://dot429.com/articles/1642-controversy-in-ethiopia-over-lgbt-rights
* http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&category=&publisher=IRBC&type=&coi=ETH&rid=&docid=47d6544e28&skip=0


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się