Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Emiraty Arabskie

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Maksymalna kara: W niedawne sprawozdanie Amnesty International, organizacja stwierdziła, że nie był świadomy żadnych wyroków śmierci na akty homoseksualne.

 

Referencje:
federal law


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się