Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Somalia

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Typowa kara: Więzienia

Maksymalna kara: Kara śmierci

 

Referencje:
The penal code
sharia law


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się