Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Nigeria

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Typowa kara: Więzienia

Maksymalna kara: kara śmierci dla mężczyzn

 


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się