Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Mauretania

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Typowa kara: Grzywny, krótkie kary więzienia

Maksymalna kara: Muzułmańskich mężczyzn angażujących się w homoseksualnych płeć może być ukamienowany na śmierć, zgodnie z 1984 prawo, choć żaden nie zostały wykonane do tej pory. Kobiety stoją w więzieniu.

 


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się