Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


wykonywać akty homoseksualne w Jemen

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Maksymalna kara: mężów może być skazany na śmierć przez ukamienowanie na homoseksualny stosunek płciowy. Niezamężne mężczyźni twarz bicia lub jeden rok więzienia. Kobiety stoją do siedmiu lat więzienia.

 

Referencje:
1994 penal code


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się