Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


klapsa dziecka w Brazylia

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Typowa kara: Ostrzeżenie

Maksymalna kara: skierowanie do leczenia psychologicznego, kursy orientacyjnej, inne sankcje

 

Referencje:
1. http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/brazil-new-law-punishes-parents-for-spanking-children-and-adolescents/


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się