Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


klapsa dziecka w Nowa Zelandia

Nie masz pozwolenia

Ta zasada jest zwykle: Nie dozwolony

Maksymalna kara: 1 rok więzienia i $4000 NZD grzywny

 

Referencje:
1. https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/journals-and-magazines/social-policy-journal/spj34/34-not-okay-to-hit-children.html
2. http://communitylaw.org.nz/community-law-manual/chapter-35-common-crimes/assault-chapter-35/


Zmodyfikuj tę regułę     Historia reguł     *zrzeczenie się