Am I Allowed
Ashburn, Loudoun County


merokok ganja di Singapura

Kamu tidak Diijinkan

Aturan ini biasanya: Tidak diizinkan

Hukuman khas: cambuk, penjara, didakwa dengan perdagangan manusia untuk kepemilikan 30g atau lebih.

Denda minimum: cambuk

Denda maksimum: seumur hidup penjara, wajib hukuman mati untuk kepemilikan 500g atau lebih.

 

Referensi:
https://en.wikipedia.org/wiki/Misuse_of_Drugs_Act_(Singapore)


Ubah aturan ini     Sejarah aturan     *penolakan